Tommy Talker Common Sayings

có thực sự vô nghĩa
John đang đi nghỉ mát vào ngày mai ông luôn luôn làm điều đó cho tôi
Judy ngay
bạn có thể giữ điều này cho tôi? theo thời gian
Tôi không có thời gian ngay bây giờ Tôi bị mất chiếc đồng hồ của tôi
Tôi cần phải đi ngay bây giờ Tôi cần phải đi ngủ
Tôi đang dọn dẹp phòng của tôi Tôi ở đây về kinh doanh
Tôi nóng Tôi ba mươi hai
hãy để tôi nghĩ về nó chưa
đón bạn quần áo hãy điền vào mẫu này
nhờ sự giúp đỡ của bạn cho tôi biết
đó là tốt đó là tốt
những gì bạn nghĩ về những đôi giày? bạn có một chiếc xe rất đẹp

Creative Commons License