Tommy Talker

Directions
qua bưu điện hơn thế nữa
tất cả các ngày Tôi có thể nói chuyện với bà Smith vui lòng
cách này hay chuyến đi vòng bên trái
khoảng ba trăm cây số bên phải
một ít thời gian nào nó xảy ra?
cẩn thận trên sàn thesecond
đằng sau các ngân hàng mở cửa
kinh doanh là tốt bên ngoài khách sạn
gọi cho tôi ở đây
Chicago là rất khác nhau từ Boston ở đó
Con đường này đi đến New York? xin lỗi, chúng tôi chỉ chấp nhận tiền mặt
không làm điều đó bắt đầu xe
điền vào nó xin vui lòng lấy vật gì
theo tôi mang nó bên ngoài
từ đây đến đó đưa tôi đến khách sạn marriott
chào buổi sáng dùng thuốc này
xin chào nói với anh ấy rằng tôi cần phải nói chuyện với anh
như thế nào là chuyến đi? đó là sai
Tôi cần phải thực hành tiếng Anh của tôi cố gắng để nói nó
chỉ một chút quay lại
nam hay nữ rẽ trái
Trong bao nhiêu đêm

Creative Commons License