Tommy Talker

Can youCan I
chúng ta có thể ngồi ở đó không? gọi cảnh sát
bạn có thể gọi lại sau? Tôi có thể truy cập internet ở đây?
bạn có thể thực hiện điều này cho tôi? Tôi có thể mượn số tiền bỏ ra?
bạn có thể làm cho tôi một việc được không? Tôi có thể mang lại cho người bạn của tôi?
bạn có thể sửa lỗi này? Tôi có thể có một ly nước được không?
bạn có thể cho tôi một ví dụ? Tôi có thể có một nhận vui lòng?
bạn có thể giúp tôi? Tôi có thể có các hóa đơn xin vui lòng?
bạn có thể vui lòng giúp tôi? Tôi có thể giúp bạn?
bạn có thể vui lòng nói rằng một lần nữa? Tôi có thể làm cho một cuộc hẹn cho Thứ tư tiếp theo?
bạn có thể đề nghị một nhà hàng tốt? Tôi có thể xem hộ chiếu của bạn xin vui lòng?
bạn có thể lặp lại điều đó không? nó có thể rẻ hơn?
bạn có thể chỉ cho tôi? Tôi có thể thử nó trên?
bạn có thể nói to hơn được không?
bạn có thể ném đi mà đối với tôi?
bạn có thể bơi được không?

Creative Commons License